Brouwen met mout - volmout brouwen

Uit BrouwWiki

Het brouwen met mout heeft als voornamelijkste verschil met de andere methodes dat je je suikers bekomt door de extra stap van het maischproces. In het kort doorloop je dan deze stappen :

  1. Schroten
  2. Waterbehandeling
  3. Maischen
  4. pH aanpassen
  5. Filteren/Spoelen
  6. Koken
  7. Vergisten
  8. Bottelen