Reinigen en Ontsmetten

Uit BrouwWiki

Met reinigen bedoelen we het verwijderen van alle (zichtbare) verontreiniging van onze apparatuur. Met het ontsmetten daarentegen bedoelen we desinfecteren van de apparatuur. Dit wil zeggen dat we de bacteriën, schimmels en gisten gaan doden die ons bier kunnen infecteren. Ontsmetten is niet hetzelfde als steriliseren, dit is het gericht doden van micro-organismen op een oppervlak totdat de kans dat dergelijke organismen nog levend op het oppervlak aangetroffen worden, kleiner is dan 1 op een miljoen. Iets wat we met onze middelen en installaties niet zullen kunnen bereiken. Maar het is ook niet nodig, mits het volgen van correcte reinigings- en onstmettingsprocedures maken infecties geen kans.

Om te reinigen moeten we dus alle vuil en aanslag verwijderen van onze apparatuur. Dit kan heel simpel door het object te wassen met niet geparfumeerde detergent (geurloze dreft, vaatwasmiddel voor bierglazen, ...) of met een reinigingsmiddel als huishoudsoda, Chemipro Oxi, Enzybrew of caustische soda (bij deze laatste moet je wel heel goed de handleiding lezen omdat het een gevaarlijke stof is). Vaak is het nabehandelen met gewone huishoudazijn ook voldoende om de meest hardnekkige aanslag weg te krijgen. Het is ook belangrijk om goed te spoelen zodat alle resten van de reinigingsmiddelen weg zijn.

Eenmaal een oppervlak goed schoon is, kunnen we ontsmetten. Het heeft absoluut géén nut om vuile apparatuur te onstmetten, er zullen steeds micro-organismen achterblijven tussen het aanwezige vuil en zo het bier infecteren. Voor het ontsmetten kan je ook weer verschillende middelen gebruiken. De meest gangbare zijn Starsan (of afgeleiden zoals PuroSan, Chemipro San, ...) en bleekwater (of andere chloorhoudende middelen). Ontsmettingsalcohol wordt ook wel eens gebruikt voor het reinigen van kleinere materialen. Er zijn er nog een heleboel anderen zoals sulfiet, oxonia enz. maar deze zijn ofwel niet altijd even makkelijk in gebruik of even makkelijk te verkrijgen. Voor het dagdagelijks gebruik, en gezien het gemak ervan, is een product als Starsan aan te raden. Het behoeft slechts een korte contactduur en is relatief goedkoop (je hebt er maar heel weinig van nodig). Bij alle ontsmettingsmiddelen geldt ook dat je de handleiding ervan goed dient te lezen. Een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken heeft een negatieve invloed op de werking ervan. Hoewel het bij sommige ontsmettingsmiddelen niet nodig is, is het toch raadzaam om ook hier steeds even na te spoelen. We willen immers toch geen chemicaliën in ons bier die niet bestemd zijn om op te drinken?

Over reinigen en ontsmetten is er al veel op het Vlaams Hobbybrouw Forum geschreven en deze onderwerpen hebben hun eigen onderdeel : Reinigen en ontsmetten.